Bạn học của chị gái ngửa bướm gạ xoạc cùng cậu em ít nói Marina Shiraishi, cũng chỉ, một lúc nào thôi, chừng thấy thằng bé phụng phịu xụ mặt là cô bạn tiêu tan hết vẻ cứng rắn, cô bạn nghĩ đến tình cảnh bồ nàngi bồ cút của nó mà tội nghiệp, đến như cô bạn có nơi nương tựa đàng cậu trai trẻ, xem sex jav hd lớn lên ra đời phải tự cáng đáng lấy thân mà còn xấc bấc xang bang, huống chi đứa bé, cô bạn nghĩ nó kể cái cảnh bị đòn, bị đánh, bị hiếp đáp mà thấy không nỡ để nó phải thất vọng, cho nên sự nhiêu khê, tâm…